عکس‌ها از روزبه روزبهانی |  تهران

سقوط

فوتو-مونتاژهای روزبهانی با قرار دادن تصویر سقوط یک کارگر زن در کانون فضاهای شهری، سویه های پنهان و بحرانی این واقعه را به بیننده گوشزد می کند
 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


عکس تکان دهنده از سقوط یک زن کارگر، که عکاس را به تأمل در کثرت فجایع پنهان زیر پوست شهر واداشته است.

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


هر روز چند کارگر بی نام، بی چهره و بی صدا، در برج و باروهای شهر به بیرون از چرخه های حیات اجتماعی پرتاب می شوند؟

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


شاید سرآغاز فاجعه، تبدیل شدن آن به امری عادی و پیش پا افتاده است.

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


آسمان کشور همچنان قربانی می‌گیرد.

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


این لکه ی سیاه، یک انسان است

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


تصویری که سازمان زیباسازی از زندگی شهری ما بر دیوارها ترسیم کرده است، این لکه ی سیاه را شناسایی نمی کند

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


شهروندان از یکدیگر بی خبرند. یا باید پرسید چرا جامعه از خود دفاع نمی کند

دانلود عکس اصلی


 | یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۲


بی چهرگانِ شهر مشمول "فراغت" نمی شوند

دانلود عکس اصلی

  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
  • ۷
  • ۸

اخبار

قطع درختان، اینبار در منطقة ۲۲

فضای سبزی در منطقة ۲۲ به دلیل ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری در حال نابود شدن است. این مسئله به هشدار عضو شورای شهر در خصوص قطع درختان این منطقه انجامید.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران با نمایش اسلایدهایی از قطعه زمینی حدود ۱۰ هکتار در شمال پمپ بنزین وردآورد، واقع در منطقه ۲۲ شهرداری تهران، گفت: "در این زمین تعداد بشماری درخت وجود دارد که برای ساخت و ساز پروژه در حال گچ‌ریزی و فنس‌کشی هستند. زمین متعلق به تعاونی مسکن کارکنان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که بنری برای ساخت و ساز در ۲۱ طبقه و ۲۰ واحد تجاری روی آن نصب شده است"۱.


جامعه:: بررسیِ طرح جدید "ساماندهی دستفروشان مترو"


طرح و برنامه:: سوداگری در بازار زمین و الزامِ اصلاحات نهادی


برگزیده‌ها:: مصوباتی که به نام حفاظت از فضای عمومی، موجودیت آن را تهدید می‌کنند


تصویر روز


گشت هدایت شده با کودکان در محلة اراج

انجمن دیدبان مدنی یکشهر با همراهی سرای محلة اراج، برنامة گشت هدایت شده‌ای را با دانش‌آموزان دبیرستان کار و اندیشه این منطقه در اردیبهشت ماه به انجام رساند. هدف از این گشت که در سه جلسه و با کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار شد، شناخت مسائل محله از دید کودکان، صحبت کردن راجع به مشکلات و در پایان، یافتن راهکار برای این مسائل به مدد خود دانش‌آموزان بود .

کتاب شهر

زهرا افراز

توانمندی زنان: نقدی بر رویکردهای رایج توسعه
نایلا کبیر، ویویان وی، فریدا شهید و دیگران
گردآوری و تدوین: اعظم خاتم
انتشارات آگه، تهران، تابستان ۱۳۸۹، ۵۰۰۰تومان، ۲۳۰ص

کانچان سارکر

فروشندگان خیابانی در اقتصاد شهری جهانی
Bhowmik, Sharit, ed. ۲۰۱۰. Street Vendors in the Global Urban Economy.
New Delhi: Routledge. ۳۲۰ pages.
فروشندگان خیابانی در اقتصاد شهری جهانی
ویراستار: شَریت باومیک
دهلی نو، ۲۰۱۰
انتشارات روتلج، ۳۲۰ صفحه

علیرضا حاجعلی

نقد قانون تأمین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی
سیدعزت‌الله عراقی، دکتر حسن بادینی و مهدی شهابی
موسسه‌ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران ۱۳۸۵، بها: ۶۰۰۰ تومان، ۵۲۴ ص


archive.png archive.png